Dong Thap University Journal of Science

Part A: Natural Sciences

No 35, (12-2018)

Ngày xuất bản: 11/12/2018

Khoa học Tự nhiên

Ảnh hưởng của khí ozone và thời gian bảo quản đến sự thay đổi một số đặc tính của trái cam Sành (Citrus nobilis var. Typicar) sau thu hoạch
Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Mai Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 92-98
Điều kiện thủy phân phụ phẩm cá tra bằng vi khuẩn Bacillus subtilis và ứng dụng làm thức ăn cho gà Tam hoàng
Phan Uyên Nguyên, Trần Phương Lan
PDF Trích dẫn
Trang: 99-105
Điều khiển nhiệt độ lò nhiệt ứng dụng giải thuật PID số
Đặng Thế Nhân, Nguyễn Phong Lưu, Nguyễn Văn Đông Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 106-110