Ngày xuất bản: 26/06/2016

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano spinel MnFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa
Nguyễn Anh Tiến, Đinh Thanh Quyến, Nguyễn Thị Hợi
PDF Trích dẫn
Trang: 63-66
Tìm hiểu thành phần hóa học của thân cây Sơn cúc ba thùy (Wedelia trilobata (L.) Hitch.), họ cúc (Asteraceae)
Phan Đức Toàn, Lương Thị Mỹ Thuật, Phạm Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Bích Ngọc, Tôn Thất Quang
PDF Trích dẫn
Trang: 67-70
Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng sự kết hợp mô hình Swim-bed (dùng giá thể BioFringe) và Stick-bed (dùng giá thể BioFix)
Thái Vân Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 71-75
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Tấn Hùng, Trịnh Quang Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 76-81
Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) nuôi tại tỉnh Quảng Bình
Phan Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Yên
PDF Trích dẫn
Trang: 82-85
Ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt kết hợp chất bảo quản citrex đến chất lượng và thời gian tồn trữ trái nhãn tiêu da bò (Dimocarpus longan Lour.)
Phan Thị Ngọc Hạnh, Dương Thị Cẩm Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 86-93
Nghiên cứu chế tạo son dưỡng môi xanh từ bột trái thanh long
Nguyễn Thúc Bội Huyên, Hồ Thị Ngọc Sương, Trần Thị Mai Hiên, Vi Thị Loan
PDF Trích dẫn
Trang: 115-120