Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Tự nhiên

Số 19 (4-2016)

Ngày xuất bản: 17/04/2016

Natural Sciences Issue

Định lí điểm bất động với điều kiện co kiểu Pata suy rộng trong không gian b-mêtric sắp thứ tự
Bùi Thị Ngọc Hân, Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 67-74
Phân tích, đánh giá hàm lượng đồng và sắt trong hàu ở khu vực sông Gianh thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Mậu Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 75-79
Tình hình bệnh đường hô hấp ở lợn nuôi tại Trại nuôi lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
Nguyễn Văn Tuyên, Đặng Thị Mai Lan, Lò Văn Phóng, Nguyễn Văn Toản, Vũ Thị Nguyện Thảo, Nguyễn Thị Kiều Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 80-84
Ảnh hưởng của aminoethoxyvinylglycine (AVG) và nhiệt độ bảo quản đến chất lượng, thời gian bảo quản của dưa lưới (Cucumis melo L.) sau thu hoạch
Lê Sĩ Ngọc, Nguyễn Hoàng Thảo Ly
PDF Trích dẫn
Trang: 85-90
Ảnh hưởng của nồng độ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) đến chất lượng trái sa-pô-chê Mặc Bắc (Châu Thành, Tiền Giang) theo thời gian bảo quản
Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Minh Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 91-95
Bước đầu thăm dò kích thích sinh sản cá dày (Channa lucicus Cuvier, 1831) tại Đồng Tháp
Trương Nhật Triết, Hồ Kiều Oanh, Lê Phan Anh Phụng
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120