Ngày xuất bản: 28/02/2016

Khoa học Tự nhiên

Chiến lược sinh sản của Tràm gió (Melaleuca cajuputi)
Dương Thị Minh Hoàng
PDF Trích dẫn
Trang: 73-76
Thử nghiệm sản xuất ethanol từ dịch thủy phân vỏ trái ca cao sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae
Phạm Thiếu Quân, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Ngô Thị Phương Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 77-81
Nghiên cứu tính kháng sinh của tinh dầu nghệ (Curcuma langa) và ứng dụng trong bản quản tôm khô
Phạm Thị Hà Vân, Lê Sĩ Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 82-87
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến bánh quy xốp bổ sung khoai lang tím (Solanum andigenum)
Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Thị Hoa Biển
PDF Trích dẫn
Trang: 88-96
Biên tập tài liệu tham khảo trên tệp Microsoft Word với sự hỗ trợ của phần mềm EndNote
Trần Lê nam, Phan Thị Hiệp
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120