Ngày xuất bản: 25/12/2019

Khoa học Tự nhiên

Điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm siêu hữu hiệu địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc bất đẳng thức tổng quát và áp dụng
Trần Văn Sự, Nguyễn Thanh Phong, Trần Ngọc Quốc, Nguyễn Thị Bích Lài
PDF Trích dẫn
Trang: 74-80
Khảo sát đặc trưng phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu
Hoàng Sỹ Tài
PDF Trích dẫn
Trang: 81-86
Nghiên cứu phương pháp sắc kí khí ghép khối phổ kết hợp kỹ thuật không gian hơi (HS-GC-MS) để phân tích Trihalomethanes trong nước máy tại thành phố Hồ Chí Minh
Võ Thị Mỹ Nga, Võ Thúy Vi
PDF Trích dẫn
Trang: 87-91
Ảnh hưởng của tỷ lệ phối chế dịch gấc, tỷ lệ đường, gelatin và chế độ gia nhiệt đến chất lượng kẹo dẻo thốt nốt bổ sung gấc
Diệp Kim Quyên, Vũ Thị Thanh Đào
PDF Trích dẫn
Trang: 92-98
Một số kết quả ban đầu về thử nghiệm nuôi ễnh ương (Kaloula pulchra) bằng các loại thức ăn tươi sống
Nguyễn Công Tráng, Huỳnh Hữu Trứ, Trương Thị Ngọc Trâm
PDF Trích dẫn
Trang: 112-118