Ngày xuất bản: 25/04/2018

Khoa học Tự nhiên

Đạo hàm Studniarski suy rộng và ứng dụng
Đặng Thị Bích Vân, Võ Đức Thịnh
PDF Trích dẫn
Trang: 60-64
Sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự
Phạm Ái Lam, Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 65-73
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của số nguyên tử lên vi cấu trúc của mẫu FeNi bằng phương pháp động lực học phân tử
Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chinh Cương, Cáp Kim Hoàng
PDF Trích dẫn
Trang: 74-78
Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonit lai vô cơ - hữu cơ và ứng dụng xử lý xanh methylen và phosphat trong nước
Lê Tấn Tài, Đường Thanh Luận, Bùi Văn Thắng
PDF Trích dẫn
Trang: 79-86
Đánh giá khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên vật liệu nano SiO2 với quy mô pilot
Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Bích, Phan Trung Cang, Lê Thanh Tuyền
PDF Trích dẫn
Trang: 87-90
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic chịu nhiệt từ phụ phẩm nông nghiệp
Bùi Hoàng Đăng Long, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Ngô Thị Phương Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 91-97
Đa dạng hệ thực vật ở Khu di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Thị Thanh Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 98-104
Ảnh hưởng của phương pháp cho ăn luân phiên các thức ăn có mức đạm khác nhau đến tăng trưởng của cá trê lai giống (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)
Lê Quốc Phong, Lê Huỳnh Như, La Hồng Sơn Thương
PDF Trích dẫn
Trang: 105-110