Ngày xuất bản: 30/06/2019

Khoa học Tự nhiên

Sự đồng bộ hóa trong mạng lưới gồm hai hệ phương trình Fitzhugh-Nagumo khi có dòng điện kích hoạt từ bên ngoài
Phan Long Văn Em
PDF Trích dẫn
Trang: 74-77
Đa dạng loài và phân bố của giun đất ở đảo Phú Quốc, Việt Nam
Trịnh Thị Kim Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 78-83
Khảo sát đặc điểm hình thái, sinh học, ký chủ và khả năng ăn mồi của bọ rùa Coccinella transversalis trên rau màu
Trần Văn Khải
PDF Trích dẫn
Trang: 84-88
Điều khiển hệ Pendubot sử dụng dạng toàn phương tuyến tính dựa trên logic mờ
Nguyễn Thành Nguyên, Nguyễn Phong Lưu, Nguyễn Văn Đông Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 89-93
Ứng dụng mô hình STELLA để tính toán cân bằng nước cho vùng đê bao khép kín
Nguyễn Văn Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 94-100