Ngày xuất bản: 30/04/2019

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông theo chuẩn hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 3-9
Phát triển kĩ năng nghe, nói cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập làm văn theo quan điểm giao tiếp
Nguyễn Văn Bản, Phan Thị Bảo Hà, Chu Thị Khánh hà
PDF Trích dẫn
Trang: 10-15
Vận dụng phần mềm Maple trong giảng dạy các nội dung toán cao cấp thông qua một số bài toán ứng dụng
Phạm Mỹ Hạnh, Trần Thị Ngọc Giàu
PDF Trích dẫn
Trang: 16-20
Vai trò của giáo dục khởi nghiệp và trường đại học trong hoạt động khởi tạo doanh nghiệp trong sinh viên - kinh nghiệm thế giới và liên hệ với Việt Nam
Phạm Thị Lan Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 21-26
Tính nhạc trong bài thơ Mắt người Sơn Tây của Quang Dũng
Trịnh Quỳnh Đông Nghi
PDF Trích dẫn
Trang: 27-32
Chức năng dụng học của phần tự điều chỉnh lời thoại trong phim truyền hình
Nguyễn Thị Minh Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 33-40
Nhận thức của người dân về tổ công tác xã hội trong bệnh viện (Trường hợp nghiên cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp)
Nguyễn Thanh Phong, Trần Kim Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 41-46
Mối quan hệ giữa công việc chăm sóc không được trả công với bình đẳng giới ở Việt Nam
Nguyễn Thị Minh Hòa, Hà Tuấn Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 47-53
Một số vấn đề đặt ra cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam
Phạm Nhựt Cường
PDF Trích dẫn
Trang: 97-104
Áp dụng bài tập nhóm và ứng dụng thực tế vào môn học xác suất thống kê tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Nguyễn Thành Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 105-111
Bảo đảm pháp lý quyền con người trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nguyễn Quang Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 112-120