Ngày xuất bản: 09/06/2017

Natural Sciences Issue

Nghiên cứu nghiệm ổn định tiệm cận của hệ phương trình vi phân tuyến tính có hệ số tuần hoàn bằng phương pháp phổ
Nguyễn Việt Khoa
PDF Trích dẫn
Trang: 82-85
Điều kiện cần và đủ theo dãy cho nghiệm của bài toán tối ưu với ràng buộc nhúng
Nguyễn Kim Ngân, Võ Đức Thịnh
PDF Trích dẫn
Trang: 86-91
Đề xuất một số giải thuật lập trình trên máy tính Casio fx-570Vn Plus để giải nhanh các dạng toán sơ cấp
Lê Văn Huy, Lê Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 92-99
Phân tích, đánh giá hàm lượng đồng và kẽm trong cá lóc (Channa maculata) nuôi ở khu vực xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Mậu Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 100-103
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn đối kháng với nấm Colletotrichum sp. gây bện thán thư trên hành lá
Nguyễn Thị Liên, Hà Trọng Nhân, Trần Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Pha, Nguyễn Lam Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 104-110
Tương tác của Zn với hai vô hướng trong mô hình 3-3-1-1
Trịnh Thị Hồng, Lê Thị Tuyết Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 111-115
Nghiên cứu chế biến nước uống từ quả gấc và quả chanh dây
Nguyễn Thị Huỳnh Như, Phạm Hà Thanh Nguyên
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120