Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần B:  Khoa học Tự nhiên

Số 12 (4-2015)

Ngày xuất bản: 16/04/2015

Khoa học Tự nhiên

Đa tạp con f-cực tiểu và định lý kiểu Bernstein trong không gian tích G2 x Rn
Trần Lê Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 77-80
Định lý điểm bất động với điều kiện co hữu tỉ trong không gian mêtric chữ nhật sắp thứ tự
Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 81-87
Ảnh hưởng nồng độ cetyl trimetylamoni bromua đến cấu trúc vật liệu bentonit hữu cơ
Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Lệ Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 88-95
Xác định đồng thời sắt và đồng bằng phương pháp von - ampe hòa tan trên điện cực biến tính hữu cơ
Hồ Sỹ Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 96-98
Phương pháp sử dụng đường thẳng tiếp tuyến chứng minh bất đẳng thức
Phan Trọng Thư
PDF Trích dẫn
Trang: 115-120