Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Tự nhiên

Số 13 (6-2015)

Ngày xuất bản: 15/06/2015

Khoa học Tự nhiên

Nón pháp tuyến theo hướng và điều kiện tối ưu
Võ Đức Thịnh
PDF Trích dẫn
Trang: 63-68
Định lí điểm bất động chung của ánh xạ - co yếu phi tuyến tính trong không gian kiểu-mêtric sắp thứ tự
Đoàn Thị Kiều Ngân, Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 69-74
Bộ đôi điểm trùng không giao hoán trong không gian b-mêtric sắp thứ tự
Huỳnh Ngọc Cảm
PDF Trích dẫn
Trang: 75-80
Hiệu lực phòng trừ của một số chế phẩm bột từ cây tinh dầu đối với mọt gạo (sitophilus oryzae linn.) và mọt khuẩn đen (alphitobius diaperinus panzer) hại nông sản bảo quản trong kho
Nguyễn Thị Oanh, Trần Ngọc Lân, Lê Thị Xuân Hương
PDF Trích dẫn
Trang: 81-87
Đa dạng yếu tố địa lý và giá trị nguồn tài nguyên thực vật thân gỗ Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh thái Nguyên
Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn Phúc
PDF Trích dẫn
Trang: 88-92
Thực nghiệm nuôi cá thát lát cườm (chitala chitala hamilton, 1822) trong vèo lưới bằng cá tạp, ốc bươu vàng và thức ăn công nghiệp
Trịnh Thanh Nhân, Nguyễn Phương Linh, Tiền Ngọc Hân
PDF Trích dẫn
Trang: 93-99
Lịch sử hình thành phép tính vi - tích phân
Lê Anh Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120