Ngày xuất bản: 20/10/2014

Khoa học Tự nhiên

Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài chim nước ở Khu du lịch sinh tháo Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Hoàng Thị Nghiệp, Đỗ Thị Như Uyên
PDF Trích dẫn
Trang: 96-101
Ghi nhận về loài cá Chai nhật bản Inegocia japonica (Tilesius, 1812) (Perciformes: Platycephalidae) ở vùng biển Cửa Lò, Nghệ An.
Hoàng Ngọc Thảo, Trần Võ Thị Hoài, Nguyễn Thị Huyền, Hồ Anh Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 102-106
Định lí điểm bất động kép cho ánh xạ co suy rộng trên không gian b -Mêtric thứ tự bộ phận
Nguyễn Trung Hiếu, Huỳnh Ngọc Cảm
PDF Trích dẫn
Trang: 107-115