Ngày xuất bản: 12/06/2022

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Improving the effectiveness of research groups at Dong Thap University
Nguyen Van De, Ho Van Thong, Phan Trong Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 3-8
Designing STEM organic chemistry theme to develop grade 12th students’ competences in applying their learned knowledge and skills
Ly Huy Hoang, Truong Thi Hong Phuc
PDF Trích dẫn
Trang: 9-18
Nâng cao chất lượng giảng dạy đại số tuyến tính: Khắc phục tình trạng quên kiến thức và không tập trung học của sinh viên
Nguyễn Thị Kim Hoa
PDF Trích dẫn
Trang: 19-25
Kỹ thuật đoán từ vựng của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng
Nguyễn Thị Anh Thư
PDF Trích dẫn
Trang: 26-37
Vai trò của nghệ thuật trong phương pháp giáo dục STEAM
Phạm Diệu Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 38-46
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tâm lý cho nữ vận động viên đội tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp
Phạm Việt Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 47-52
Đánh giá sự phát triển kỹ thuật và thể lực chuyên môn của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất sau học tập môn Đá cầu tại Trường Đại học Đồng Tháp
Lê Thị Minh Đạo, Ngô Trần Thúc Bảo
PDF Trích dẫn
Trang: 53-64
Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty ngành hàng tiêu dùng thiết yếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Anh, Cao Tiến Sĩ, Nguyễn Thị Ngọc Huyền
PDF Trích dẫn
Trang: 65-76
Các mô hình canh tác tiềm năng thích ứng với biến đổi khí hậu: Trường hợp đất gò vùng núi, huyện Tri Tôn, An Giang
Đường Huyền Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 77-87
Tác động của tư duy chiến lược đến hoạch định chiến lược khu vực công ở nước ta hiện nay
Nguyễn Thanh Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 88-93
Văn hóa tâm linh trong Truyện Kiều của Nguyễn Du (từ trời, phật, thần thánh và lễ hội đời người)
Nguyễn Hữu Rạng
PDF Trích dẫn
Trang: 94-106
Khai thác kiến thức từ phương tiện trực quan trong dạy học các môn tự nhiên - xã hội ở tiểu học
Dương Huy Cẩn
PDF Trích dẫn
Trang: 107-114
Phát triển tài nguyên thông tin ở Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Hoàng Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 115-120