Date Published: 11/04/2013

Natural Sciences Issue

Nghiên cứu qui trình sản xuất nước giải khát lên men từ củ năng
Quang Tri Le
PDF Cite
Page: 28-34
Nghiên cứu chế biến sữa hạt sen
Thi Ngan Ha Ho, Cong Danh Pham
PDF Cite
Page: 44-56
Điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thi Phuong Vo, Kim Bup Nguyen, Thi Thanh Mai Pham, Thi Be Nhanh Nguyen, Ngoc Tiet Le, Duc Tuong Tran
PDF Cite
Page: 57-68
Phương trình đường trắc địa cực tiểu trên đa tạp với mật độ các đường trắc địa trên mặt phẳng với mật độ tuyến tính
Le Nam Tran
PDF Cite
Page: 69-79
Tình hình nhiễm sán lá gan trên bò tại tỉnh Đồng Tháp
Huỳnh Hồng Vũ Ha, Ngoc Thanh Vo, Minh Quang Ho
PDF Cite
Page: 87-94