Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần B:  Khoa học Tự nhiên

Số 2 (4-2013)

Ngày xuất bản: 11/04/2013

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu qui trình sản xuất nước giải khát lên men từ củ năng
Lê Quang Trí
PDF Trích dẫn
Trang: 28-34
Nghiên cứu chế biến sữa hạt sen
Hồ Thị Ngân Hà, Phạm Công Danh
PDF Trích dẫn
Trang: 44-56
Điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Võ Thị Phượng, Nguyễn Kim Búp, Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Bé Nhanh, Lê Ngọc Tiết, Trần Đức Tường
PDF Trích dẫn
Trang: 57-68
Phương trình đường trắc địa cực tiểu trên đa tạp với mật độ các đường trắc địa trên mặt phẳng với mật độ tuyến tính
Trần Lê Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 69-79
Tình hình nhiễm sán lá gan trên bò tại tỉnh Đồng Tháp
Hà Huỳnh Hồng Vũ, Võ Ngọc Thanh, Hồ Minh Quang
PDF Trích dẫn
Trang: 87-94