Ngày xuất bản: 15/04/2021

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Đồng Tháp
Đặng Thị Thu Liễu, Trần Văn Thọ, Lê Quang Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 3-12
Thói quen đọc cho mục đích học tập và yếu tố ảnh hưởng đến thói quen đọc của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương
PDF Trích dẫn
Trang: 13-20
Thực trạng giảng dạy thực hành trong môn Sinh học tại các trường trung học phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh
Trần Thanh Thảo, Nguyễn Trọng Hồng Phúc
PDF Trích dẫn
Trang: 21-29
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình thái cho nữ vận động viên đội tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp
Phạm Việt Thanh, Tiêu Thanh Sang
PDF Trích dẫn
Trang: 30-36
Giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam trong phát triển du lịch tỉnh An Giang
Hồ Thị Đào, Nguyễn Quốc Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 37-46
Phân tích các yếu tố tác động đến tiến trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Mỹ Hưng, Võ Văn Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 47-61
Sử dụng án lệ trong giảng dạy Luật học
Phạm Yến Nhi
PDF Trích dẫn
Trang: 62-68
Kỹ năng thực hành của sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp
Kiều Văn Tu
PDF Trích dẫn
Trang: 69-76
Yếu tố tác động đến văn hóa chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp
Châu Nhật Duy, Lê Đức Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 77-84
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang
Nguyễn Thị Thu Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 85-94
Định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Đồng Tháp thông qua thực tập nghề nghiệp
Lê Thị Ngọc Mai, Trần Thanh Thuý
PDF Trích dẫn
Trang: 95-101
Hiện tượng tin tức giả, một số phương thức nhận biết và ngăn chặn
Trần Vũ Thị Giang Lam
PDF Trích dẫn
Trang: 102-109
Phát triển loại hình du lịch nông thôn ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay
Lê Thị Thanh Yến, Võ Nguyên Thông, Trần Thanh Thảo Uyên
PDF Trích dẫn
Trang: 110-120