Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần B: Khoa học Tự nhiên

Số 27 (8-2017)

Ngày xuất bản: 10/08/2017

Khoa học Tự nhiên

Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho bài toán cân bằng và ánh xạ thỏa mãn điều kiện (ø-Eµ) trong không gian banach trơn đều và lồi đều
Trương Cẩm Tiên, Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 67-75
Tối ưu hóa quy trình chiết xuất và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hóa của cây Diếp cá (Houttuynia cordata)
Phan Ngọc Khôi, Phùng Thanh Sơn
PDF Trích dẫn
Trang: 76-81
Khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm lên hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá và thân rễ cây cỏ tranh (Imperata cylindrica)
Võ Thị Kiều Ngân, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Đức Độ
PDF Trích dẫn
Trang: 82-87
Nghiên cứu khả năng trích ly và bảo quản chất màu tự nhiên từ vỏ quả thanh long ruột đỏ
Vũ Thị Thanh Đào
PDF Trích dẫn
Trang: 88-93
Mô hình tối ưu cho bài toán dự đoán kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Lê Quang Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 94-99
Ứng dụng nội suy B-spine trong thiết lập quỹ đạo chuyển động của đối tượng động
Hoàng Thái Hổ, Kosnikov Yu. N.
PDF Trích dẫn
Trang: 100-105