Ngày xuất bản: 28/04/2017

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông Tỉnh Đồng Tháp theo chuẩn hiệu trưởng
Phạm Minh Giản, Đặng Thị Thu Liễu, Huỳnh Thanh Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 3-9
Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp
Dương Huy Cẩn, Lê Hồng Cẩm Tú
PDF Trích dẫn
Trang: 10-14
Một số giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học tỉnh Đồng Tháp
Lê Thanh Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 15-21
Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm của hiệu trưởng trường trung học phổ thông huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng trong bối cảnh mới
Ngô Khánh Vy
PDF Trích dẫn
Trang: 22-27
Tầm quan trọng của giáo dục đối với nền kinh tế tri thức
Huỳnh Hiền Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 28-36
Thực trạng thể chất nam sinh viên năm thứ nhất các trường cao đẳng tại tỉnh Sóc Trăng
Đặng Minh Thành, Nguyễn Quang Vinh, Thái Thái Giác Nhiên
PDF Trích dẫn
Trang: 37-41
Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần pháp luật đại cương tại Trường Đại học Tiền Giang
Nguyễn Thị Khuyến
PDF Trích dẫn
Trang: 42-47
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp hiện nay
Lương Thanh Tân, Nguyễn Minh Phú
PDF Trích dẫn
Trang: 48-55
Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính và kinh doanh đa ngành đến hiệu quả kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam
Đoàn Vinh Thăng
PDF Trích dẫn
Trang: 56-62
Tiềm năng, hiện trạng và giải pháp khai thác du lịch huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Trọng Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 63-69
Những đặc điểm nghệ thuật nổi bật của vè kể vật ở miền Tây Nam Bộ
Lê Thị Thanh Hồng, Trần Văn Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 70-75
Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo vận động viên đá cầu tại tỉnh Đồng Tháp
Phạm Việt Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 105-108
Hiến pháp 1946 - Sự hiện thực hoá các quyền tự do dân chủ của tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Văn Thuật
PDF Trích dẫn
Trang: 109-115