Ngày xuất bản: 22/10/2016

Khoa học Tự nhiên

Định lí điểm bất động chung của ánh xạ (ψ,S, C)-co yếu tổng quát trong không gian 2-metric sắp thứ tự
Nguyễn Trung Hiếu, Lê Thị Chắc
PDF Trích dẫn
Trang: 93-99
Nghiên cứu phản ứng benzoyl hóa một số dẫn xuất methoxybenzene sử dụng xúc tác bismuth triflate trong điều kiện chiếu xạ vi sóng
Trần Hoàng Phương, Nguyễn Trường Hải, Lê Ngọc Thạch
PDF Trích dẫn
Trang: 100-103
Xác định, đánh giá hàm lượng mangan và kẽm trong tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi ở khu vực xã Trung Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Mậu Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 104-108
Dẫn liệu về hình thái của các loài trong giống Microhyla Tschudi, 1838 ở Khu vực Bắc Trung Bộ
Hoàng Ngọc Thảo, Lê Thị Thu, Lê Thị Thu, Ông Vĩnh An
PDF Trích dẫn
Trang: 109-114
Nghiên cứu chế biến sản phẩm yaourt bổ sung khoai lang tím (Solanum andigenum)
Nguyễn Chí Dũng, Phạm Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thị Kim Chi
PDF Trích dẫn
Trang: 115-120