Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Tự nhiên

Số 14 (8-2015)

Ngày xuất bản: 15/08/2015

Khoa học Tự nhiên

Định lí điểm bất động cho ánh xạ hầu co-(ψ ,ϕ) tổng quát trong không gian b-mêtric
Nguyễn Thành Nghĩa, Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 64-70
Nhân dòng và phân tích trình tự gen 28S rRNA của chủng nấm sò sinh tổng hợp cellulase
Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Huyền
PDF Trích dẫn
Trang: 71-74
Khảo sát hấp phụ Cu2+ bằng vật liệu bentonit và bentonit hoạt hóa: ảnh hưởng của lượng chất hấp phụ, nồng độ ban đầu và đẳng nhiệt hấp phụ
Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Thuỳ Trang
PDF Trích dẫn
Tổng hợp và nghiên cứu thực nghiệm "in vitro" vật liệu Hydroxyapatit trong môi trường giả dịch thể người SBF (Simulated Body Fluid)
Bùi Xuân Vương, Võ Thuý Vi, Đặng Tấn Hiệp
PDF Trích dẫn
Trang: 87-91
Các phương pháp sinh tổng hợp đá quý nhân tạo
Nguyễn Thúc Bội Huyên, Hồ Thị Ngọc Sương, Phan Thị Hồng Thuỷ, Lê Ngọc Huyên
PDF Trích dẫn
Trang: 92-96
Nghiên cứu phân lập các chủng Bacillus spp có hoạt tính probiotic cao từ các sản phẩm lên men tự nhiên tại thành phố Thái Nguyên
Đỗ Thị Tuyến, Đỗ Bích Duệ, Vũ Xuân Tạo, Nguyễn Thị Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 75-79