Ngày xuất bản: 16/11/2015

Khoa học Tự nhiên

Một số lưu ý về xác suất có điều kiện
Nguyễn Đình Inh
PDF Trích dẫn
Trang: 71-74
Bản chất của liên kết hóa học trong phân tử SO3 từ góc nhìn của hóa học lượng tử tính toán
Võ Phước Duy, Trần Quốc Trị, Trần Văn Tân
PDF Trích dẫn
Trang: 75-81
Nghiên cứu xác định iốt trong một số đối tượng bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan trên điện cực bạc biến tính hữu cơ
Hồ Sỹ Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 82-84
Ghi nhận bổ sung vùng phân bố của loài Thạch sùng đuôi dẹp Hemidactylus garnotii Duméril et Bibron, 1836 (Squamata: Sauria: Gekkonidae) ở Thanh Hóa
Nguyễn Thị Như Trúc, Phan Quỳnh Trâm, Bùi Bình Thanh, Trần Thị Tâm, Hồ Thị Trang, Hoàng Thị Trinh, Phạm Thị Tâm, Hoàng Ngọc Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 85-87
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng và chế độ thủy động tới hiệu quả sản xuất sinh khối vi khuẩn lam Spirulina trong hệ thống Photobioreactor (PBR)
Ngô Văn Thoan, Vũ Xuân Tạo, Vũ Văn Phước, Chu Thị Thủy, Đỗ Thị Tuyến, Hoàng Thị Thu Hoàn
PDF Trích dẫn
Trang: 88-91
Nghiên cứu khả năng thủy phân vỏ trái ca cao bằng acid ứng dụng trong sản xuất ethanol sinh học
Huỳnh Xuân Phong, Phạm Thiếu Quân, Nguyễn Ngọc Thạnh, Ngô Thị Phương Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 92-96
Xác định tỷ lệ nhiễm và chủng virus gây bệnh Gumboro trên gà ở Thái Nguyên
Đỗ Bích Duệ, Nguyễn Quang Tuyên, Phạm Thị Phương Lan, Chu Thị Thái
PDF Trích dẫn
Trang: 97-101
Nhận thức của người đân về tác động của nuôi tôm thâm canh đến môi trường hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Nguyễn Công Tráng
PDF Trích dẫn
Trang: 102-108
Vận dụng phương pháp lượng giác hóa giải một số bài toán đại số - giải tích trong chương trình toán trung học phổ thông
Phạm Trọng Thư
PDF Trích dẫn
Trang: 122-128