Ngày xuất bản: 15/10/2015

Khoa học Tự nhiên

Định lí điểm bất động chung cho hai ánh xạ trơn yếu trên không gian b-mêtric
Nguyễn Thị Thanh Lý
PDF Trích dẫn
Trang: 73-78
Mô hình tích hợp dựa trên tiếp cận cơ sở dữ liệu liên bang, ứng dụng vào xây dựng hệ thống thông tin tích hợp ở Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Hữu Duyệt
PDF Trích dẫn
Trang: 79-82
Nhân tố mới gây bệnh béo phì: nội độc tố từ hệ vi sinh vật đường ruột
Nguyễn Anh Thoại
PDF Trích dẫn
Trang: 83-85
Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng gây hại của sâu đục thân (Neurostrota gunniella busck, 1906) trên cây mai dương (Mimosa pigra L.) ở ngoại ô thành phố Huế
Lê Quang Vũ, Trần Văn Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 86-88
Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ bằng biện pháp ủ compost hiếu khí
Phan Mộng Thu, Nguyễn Thị Hải Lý
PDF Trích dẫn
Trang: 89-95
Ứng dụng công nghệ toàn đạc điện tử thành lập bình đồ hiện trạng phục vụ lập dự án nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Hữu Long
PDF Trích dẫn
Trang: 115-120