Ngày xuất bản: 22/12/2014

Khoa học Tự nhiên

Ghi nhận về phân bố và mô tả lại loài Chẫu chàng xanh đốm Rhacophorus dennysi Blanford, 1881 (anura: rhacophoridae) ở Nghệ An
Hoàng Ngọc Thảo, Lê Thị Quý, Phan Văn Ngọ, Bửu Thị Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 74-77
Xây dựng bộ mẫu thành phần loài giun đất ở tỉnh Đồng Tháp phục vụ dạy - học và nghiên cứu ở Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Thị Tình
PDF Trích dẫn
Trang: 78-82
Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch và biện pháp xử lý đến chất lượng chôm chôm Java (Chợ Lách, Bến Tre)
Nguyễn Thị Thu Hồng
PDF Trích dẫn
Trang: 89-97
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng nước mặt huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
Phan Ngọc Duyên
PDF Trích dẫn
Trang: 98-104
Ứng dụng dự báo biểu điểm cho đề thi trắc nghiệm khách quan bằng hệ luật mờ
Lê Duy Đồng, Vũ Thanh Nguyên, Lê Kim Nga
PDF Trích dẫn
Trang: 105-112