Ngày xuất bản: 14/03/2023

Khoa học Tự nhiên

Về metric sinh bởi tựa metric riêng
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Tuyết Trinh
PDF Trích dẫn
Trang: 3-12
Một vài điều kiện cho tính co suy rộng của các hệ phương trình vi phân có chậm
Trần Thế Anh, Nguyễn Thành Nghĩa, Lê Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 13-21
Thiết lập k-điểm trùng không điều kiện giao hoán trong không gian metric thứ tự
Huỳnh Ngọc Cảm, Võ Đức Thịnh
PDF Trích dẫn
Trang: 22-26
Dưới vi phân parabolic và áp dụng vào nghiên cứu điều kiện tối ưu
Phạm Ngọc Anh Thơ, Ngô Thị Kim Yến, Võ Đức Thịnh, Phạm Thị Trân Châu
PDF Trích dẫn
Trang: 27-34
Điều kiện tối ưu cần cấp hai cho nghiệm hữu hiệu yếu trong bài toán tối ưu vectơ có ràng buộc
Trần Mậu Vĩnh, Trần Văn Sự
PDF Trích dẫn
Trang: 35-43
Nghiên cứu tương tác của hợp chất CID 16040294 với amyloid beta bằng phương pháp docking
Huỳnh Thị Ngoc Thanh, Nguyễn Quốc Thái, Bùi Văn Thắng
PDF Trích dẫn
Trang: 44-49
Điều khiển tuyến tính hóa mô hình con lắc ngược
Nguyễn Tử Đức, Đặng Thành Đạt, Nguyễn Văn Đông Hải, Võ Quốc Anh, Võ Long Nhân, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Minh, Nguyễn Lê Tiến Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 50-58
Tái sử dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp thành chất độn cơ học cho vật liệu nền epoxy
Phạm Thị Hường
PDF Trích dẫn
Trang: 59-65
Khảo sát khả năng hấp phụ xanh methylene trong nước bằng vật liệu MnFe2O4/bentonite
Nguyễn Thanh Hiếu, Trần Thị Xuân Mai, Dương Vân Anh, Bùi Văn Thắng
PDF Trích dẫn
Trang: 66-76
Xử lý phế phẩm khóm Tắc Cậu với rơm bằng phương pháp lên men và tái sử dụng làm thức ăn cho gia súc nhai lại
Nguyễn Thị Ngọc Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 77-86
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sấy bọt chế biến sản phẩm bột từ trái dưa lưới (Cucumis melo L.)
Trần Xuân Hiển, Lê Thị Thúy Hằng, Lê Thị Thúy Loan, Nguyễn Tấn Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 87-96
Hiện trạng nguồn tài nguyên nước ngọt sử dụng tại cộng đồng vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Lý Văn Lợi, Huỳnh Lê Mỹ Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 97-106
Nghiên cứu lượng carbon trong đất rừng ngập mặn trên cồn cát ở cửa sông Cửa Lớn, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Lư Ngọc Trâm Anh, Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Phan Minh Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 107-113
Lợi ích và rủi ro của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong vùng nước ngọt ở Long An
Nguyễn Công Tráng, Đặng Ngô Yến Loan, Lê Thanh Tùng, Phan Ngọc Duyên
PDF Trích dẫn
Trang: 114-120