Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tập 10, Số 4, 2021

Ngày xuất bản: 14/08/2021

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Quy tắc "tiên học lễ…" và câu chuyện Hồ Chí Minh tiếp Kliment Voroshilov
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 3-10
Sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1,2,3
Dương Huy Cẩn
PDF Trích dẫn
Trang: 11-16
Applying the item response theory with two-parameter, three-parameter models in the evaluation of multiple choice tests
Nguyễn Văn Cảnh
PDF Trích dẫn
Trang: 17-28
Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của sinh viên chuyên ngành sư phạm đối với hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Nguyễn Bích Như, Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 29-37
Measuring the impact of social network on learning outcomes of students of Economics Department, Dong Thap University
Nguyen Hoang Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 38-49
Giá trị văn hóa cộng đồng và và các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo tồn nghệ thuật diễn xướng Bài chòi miền Trung
Nguyễn Tấn Khang
PDF Trích dẫn
Trang: 50-59
Thực trạng an ninh môi trường tác động đến thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái
Cao Thị Bé Oanh, Hoàng Chí Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 60-69
Tinh thần nhân văn trong truyện ngắn Trúc Phương
Lê Thị Kim Lanh
PDF Trích dẫn
Trang: 70-76
Giải mã một số cổ mẫu trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam dưới góc nhìn phê bình huyền thoại và phê bình phân tâm học
Phạm Khánh Duy
PDF Trích dẫn
Trang: 77-87
Biện pháp tăng cường hứng thú học tập học phần Sử dụng bảng tính cơ bản cho sinh viên không chuyên tin học tại trường Đại học Đồng Tháp
Lê Minh Quang, Đặng Thị Thu Liễu, Huỳnh Sơn Lâm
PDF Trích dẫn
Trang: 88-97
Sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trần Thị Phúc An, Bùi Thị Thuỳ Dương
PDF Trích dẫn
Trang: 98-106
Từ nghệ thuật chỉ đạo Chiến dịch Pleime năm 1965 đến những bài học lịch sử mang tính thời đại
Hoàng Việt Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 107-115
Những đặc điểm của nhà nước - thành thị Hy Lạp cổ đại
Lê Trương Ánh Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120