Ngày xuất bản: 30/10/2019

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phát triển nguồn nhân lực giáo dục hoạt động trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông chuyên hiện nay
Trần Đại Nghĩa
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Biện pháp quản lí công tác đánh giá đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Thị Ngọc Thu
PDF Trích dẫn
Trang: 8-18
Sử dụng tư liệu thực tiễn phát triển kiến thức cho học sinh trong chủ đề tự nhiên môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3
Dương Huy Cẩn, Trần Thanh Nguyên
PDF Trích dẫn
Trang: 19-22
Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Văn Cảnh
PDF Trích dẫn
Trang: 23-29
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh An Giang)
Đàm Đức Dương
PDF Trích dẫn
Trang: 30-36
Bước đầu tìm hiểu nhân vật “Yêu tinh Tokkebi” trong kho tàng truyện cổ tích Hàn Quốc
Lê Diễm Quỳnh
PDF Trích dẫn
Trang: 37-41
Triết lý nhân sinh của J.Krishnamurti và giá trị thực tiễn đối với việc giáo dục nhân văn cho con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Nguyễn Thị Hồng Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 42-52
Hình thức và giải pháp giáo dục ý thức pháp luật hiệu quả cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng hiện nay
Lê Đức Thọ
PDF Trích dẫn
Trang: 83-88
Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo điều tra
Nguyễn Thị Kiều Oanh
PDF Trích dẫn
Trang: 89-94
Tìm hiểu nhân vật Đức sư Cố Hà Minh Nhựt
Lê Thu Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 95-101
Hình tượng con gà trong tranh dân gian Đông Hồ
Nguyễn Thị Kim Ngân
PDF Trích dẫn
Trang: 102-107
Ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam
Nguyễn Thành Đạt
PDF Trích dẫn
Trang: 108-112