Ngày xuất bản: 25/04/2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bác Hồ với cán bộ giáo dục
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thụy Ngân Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 3-6
Phát triển năng lực đánh giá cho giáo viên tiểu học trong đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực
Nguyễn Văn Bản
PDF Trích dẫn
Trang: 7-12
Liên thông quốc tế về đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu hợp tác và cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)
Nguyễn Văn Thắng
PDF Trích dẫn
Trang: 13-26
Tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trường hợp máy tính bảng tại thị trường thành phố Long Xuyên
Hồ Bạch Nhật, Nguyễn Thị Thùy Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 27-33
Các yếu tố tác động đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long
Trần Công Kha
PDF Trích dẫn
Trang: 34-40
Bàn thêm về một số cuộc cải cách ở châu Á thời cận đại
Hiển Duy Quảng
PDF Trích dẫn
Trang: 41-46
“Cậu ấm ngây thơ” của Natsume Soseki và vấn đề giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị
Nguyễn Thị Thu Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 47-52
Vấn đề tranh tụng trong tố tụng hình sự
Nguyễn Văn Đồng, Hà Thị Khuyên
PDF Trích dẫn
Trang: 53-59
Quy trình thiết kế hệ thống bài tập chắp ghép nhằm phát triển khả năng định hướng không gian trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 -6 tuổi
Vũ Thị Minh Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 111-116
Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến việc hình thành nhân cách của trẻ em
Trần Thị Ánh Tuyết
PDF Trích dẫn
Trang: 117-120