Ngày xuất bản: 30/10/2019

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB20/−/+
Trần Thị Mỹ Nhân, Nguyễn Minh Thảo, Trần Quốc Trị, Trần Văn Tân
PDF Trích dẫn
Trang: 53-59
Thành phần loài cá trong kênh nội đồng tại ruộng lúa trong và ngoài đê bao ở Tri Tôn, Chợ Mới và Châu Phú, tỉnh An Giang
Đinh Minh Quang, Nguyễn Thị Nhã Ý, Đặng Hòa Thảo, Trần Sỹ Nam, Lâm Thị Huyền Trân, Mai Trương Hồng Hạnh, Hoàng Thị Nghiệp
PDF Trích dẫn
Trang: 60-68
Hiện trạng bệnh trắng mình (da rắn) trên cá lóc (Channa sp.) ao nuôi ở tỉnh Đồng Tháp
Võ Minh Quế Châu, Nguyễn Công Tráng
PDF Trích dẫn
Trang: 69-76
Kiểm soát mực nước hệ đơn bồn dùng bộ điều khiển PID số
Võ Minh Tài, Nguyễn Phong Lưu, Nguyễn Văn Đông Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 77-82
Đánh giá chất lượng nước và các yếu tố nguy cơ đối với nước sinh hoạt nông thôn tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Lê Ngọc Hiệp
PDF Trích dẫn
Trang: 113-120