Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tập 9, Số 6, 2020

Ngày xuất bản: 10/12/2020

Khoa học Xã hội và Nhân văn

"Thi ân mạc niệm, thụ ân mạc vong": Minh triết ứng xử trong nhà trường tạo ra động lực dạy - học chân chính
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Một số ý kiến góp phần xây dựng văn hóa học đường trường đại học Việt Nam dưới tác động của Luật Giáo dục 2019 (Qua tham khảo một số kinh nghiệm quốc tế)
Phan Thị Hồng Xuân
PDF Trích dẫn
Trang: 8-16
The effect of applying “Small talk as warming-up technique” in EFL classrooms on students’ improvement in English speaking skill
Nguyen The Binh
PDF Trích dẫn
Trang: 17-24
Xây dựng, chỉnh đốn đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vấn đề phẩm chất cán bộ, đảng viên hiện nay
Nguyễn Khoa Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 25-31
Mức độ hài lòng của khách du lịch quốc tế đến tham quan tại làng Chăm Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Lê Thị Tố Quyên, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Trịnh Xuân Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 32-45
Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái miệt vườn ở tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Minh Triết
PDF Trích dẫn
Trang: 46-56
Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên công nghệ thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ở Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Thanh Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 57-66
Giải pháp học tập theo nhóm cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Huỳnh Lê Uyên Minh, Nguyễn Hoàng Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 67-81
Thực trạng và giải pháp giáo dục lòng yêu nước trong dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Trần Văn Điền, Tiêu Thanh Sang
PDF Trích dẫn
Trang: 82-91
Phong cách làm việc khoa học, khách quan và trung thực của Hồ Chí Minh
Lê Đức Thọ
PDF Trích dẫn
Trang: 92-98
Thực trạng và giải pháp thực hiện tư tưởng trọng dân theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của giảng viên Trường Đại học Tiền Giang
Nguyễn Thị Khuyến
PDF Trích dẫn
Trang: 99-106
Sự ảnh hưởng của thần thoại trong nghệ thuật kiến trúc Hy Lạp cổ đại (thế kỷ VIII-IV TCN)
Lê Trương Ánh Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 107-113
Xu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt Nam
Trần Vũ Thị Giang Lam
PDF Trích dẫn
Trang: 114-120