Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tập 9, Số 4, 2020

Ngày xuất bản: 10/08/2020

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc Khoa Văn hóa - Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay, thực trạng và giải pháp
Trần Hoàng Phong
PDF Trích dẫn
Trang: 3-12
Phát triển năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học môn Khoa học ở Tiểu học
Dương Huy Cẩn, Trần Thanh Nguyên
PDF Trích dẫn
Trang: 13-20
Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Văn Cảnh
PDF Trích dẫn
Trang: 21-32
Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo làm tranh thuỷ ấn trên giấy cho học sinh lớp 4-5
Phạm Diệu Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 33-41
Hoàn thiện công tác duy trì lao động trực tiếp tại Chi nhánh thời trang TNG Thái Nguyên
Trần Thị Hồng, Hoàng Văn Quân
PDF Trích dẫn
Trang: 42-51
Vai trò chức sắc Phật giáo Nam Tông Khmer trong phổ biến, giáo dục pháp luật vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đặng Viết Đạt, Hoàng Thị Quyên
PDF Trích dẫn
Trang: 52-61
Tiêu chí nhận diện thơ văn xuôi
Nguyễn Thị Chính
PDF Trích dẫn
Trang: 62-71
Vấn đề con người trong thơ Thanh Thảo
Lê Văn Hậu
PDF Trích dẫn
Trang: 72-77
Bảo tồn và phát huy các giá trị của làng nghề dệt chiếu Định Yên phục vụ trong hoạt động du lịch
Lê Thị Thanh Yến, Phan Mạnh Nhân
PDF Trích dẫn
Trang: 78-87
Quan điểm Hồ Chí Minh về độc lập và chủ quyền
Nguyễn Văn Quang
PDF Trích dẫn
Trang: 88-95
Damage compensation due to violating others’ honor, dignity, prestige by Vietnamese civil law
Nguyen Thi Hong Van
PDF Trích dẫn
Trang: 96-102
Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình một vụ chuyên tôm và một vụ xen ghép tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thanh Nhàn
PDF Trích dẫn
Trang: 103-110
Giải pháp bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống Đươn đệm huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang dưới góc nhìn văn hoá
Ngô Thị Thanh, Nguyễn Thị Phương Em
PDF Trích dẫn
Trang: 111-120