Ngày xuất bản: 28/02/2019

Khoa học Tự nhiên

Quy trình xây dựng atlas giải phẩu Ếch đồng Hoplobatrachus rugulosus (Weigmann, 1834) bằng phần mềm Adobe Illustrator CS6
Đinh Minh Quang, Trần Thị Anh Thư, Ngô Nhã Lam Duy
PDF Trích dẫn
Trang: 36-40
Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước ép nghệ mật ong bổ sung hương liệu
Nguyễn Chí Dũng, Vương Bảo Thy, Nguyễn Thị Tuyết Sang, Nguyễn Kim Ngân
PDF Trích dẫn
Trang: 82-88
Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn bột trà xanh và chế độ nướng đến chất lượng và giá trị cảm quan của bánh yến mạch bổ sung bột trà xanh
Diệp Kim Quyên
PDF Trích dẫn
Trang: 89-93
Ảnh hưởng của loại hóa chất, nồng độ hóa chất và thời gian khử trùng đến kết quả tạo mẫu sạch Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata)
Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn Phúc
PDF Trích dẫn
Trang: 94-101