Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 28, (10-2017)

Ngày xuất bản: 10/10/2017

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Nguyễn Văn Đệ, Phạm Đình Tân
PDF Trích dẫn
Trang: 3-8
Một số biện pháp quản lý hoạt động phong trào văn nghệ - thể dục thể thao sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Cái Thị Lê Nương, Phạm Minh Giản
PDF Trích dẫn
Trang: 9-13
Dạy học kiểu bài Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia cho học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực
Bùi Thanh Truyền, Ngô Thị Mỹ Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 14-19
Ứng dụng các test đánh giá trình độ kỹ thuật, thể lực cho nam sinh viên chuyên sâu bắn súng, ngành Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Tiên Tiến, Nguyễn Thị Minh Thuỷ
PDF Trích dẫn
Trang: 20-26
Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nam học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Thiên Hộ Dương, tỉnh Tiền Giang
Phạm Văn Nghiền, Nguyễn Thị Hương Thuỷ
PDF Trích dẫn
Trang: 27-30
Vai trò của công tác xã hội trong phát triển nông thôn ở Việt Nam hiện nay
Lê Thị Hồng Hạnh, Phạm Hữu Nghị
PDF Trích dẫn
Trang: 31-39
Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015
Phạm Xuân Quỳnh
PDF Trích dẫn
Trang: 40-47
Kết cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng
Nguyễn Thị Kiều Oanh
PDF Trích dẫn
Trang: 48-54
Tìm hiểu sự giống - khác giữa lễ hội dân gian của người Khmer An Giang và người Khmer Sóc Trăng
Nguyễn Thị Hoàng Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 55-60
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 2010-2016 và những vấn đề đặt ra
Nguyễn Hữu Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 97-102
Vai trò của các tổ chức xã hội đối với công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở Trà Vinh
Phan Thuận
PDF Trích dẫn
Trang: 103-108
Về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng trong hình học không gian
Võ Xuân Mai, Lê Ngô Nhật Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 109-116
Dạy học môn hệ điều hành và mạng theo hướng phát triển năng lực người học
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 117-120