Ngày xuất bản: 15/10/2015

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thấm nhuần sáu lời dạy của Bác Hồ vào tổ chức dạy học ở nhà trường của đổi mới giáo dục
Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo, Đặng Quốc Bảo
PDF Trích dẫn
Trang: 3-5
Biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe và đọc tin tức tiếng Anh của sinh viên năm nhất chuyên ngành tiếng Anh, Trường Đại học Đồng Tháp
Phan Thái Anh Thư, Lê Hông Phương Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 6-10
Nhật Bản triển khai chính sách ngoại giao kinh tế từ sau Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ (1951) đến 1975
Lê Thị Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 24-30
Bẫy thu nhập trung bình - nhận diện và giải pháp ở Việt Nam
Ngô Thanh Phong
PDF Trích dẫn
Trang: 68-72
Giáo dục tấm gương tự học của Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế
Lê Văn Thuật
PDF Trích dẫn
Trang: 11-17
Một số giải pháp phát triển đội ngũ lao động đã qua đào tạo nghề ở tỉnh An Giang trong thập niên đầu thế kỷ XXI
Nguyễn Thị Hồng Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 18-23
Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc trong hai thập niên sau Chiến tranh lạnh
Nguyễn Tuấn Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 31-37
Nhận thức của Đảng về nội dung toàn diện, thực chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới
Nguyễn Anh Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 38-43
Tư tưởng Phân tâm học Freud về nhân cách
Nguyễn Văn Quế
PDF Trích dẫn
Trang: 44-50
Hiện tượng giấc mơ trong tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú từ góc nhìn phân tâm học
Nguyễn Trọng Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 51-55
Nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư cho y tế dự phòng ở Việt Nam
Trịnh Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thanh Quý
Trích dẫn
Trang: 56-60
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro của việc tham gia hụi của nông hộ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Văn Vũ An, Phạm Trọng Phẩm, Nguyễn Văn Toàn
PDF Trích dẫn
Trang: 61-67
Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học tiếng Anh của học sinh khối lớp 11 Trường Trung học phổ thông Thành phố Cao Lãnh
Lê Thu Gương, Đỗ Minh Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 96-101
Một số đặc điểm, xu hướng phát triển mỹ thuật của hoạ sĩ Đồng Tháp (2000 - 2012)
Lượng Minh Trí
PDF Trích dẫn
Trang: 102-105
Áp dụng bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp chương trình đào tạo ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh: thực tiễn và kinh nghiệm
Nguyễn Duy Mộng Hà, Nguyễn Thị Thi Thu, Bùi Ngọc Quang
PDF Trích dẫn
Trang: 116-114