Ngày xuất bản: 22/12/2014

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Một số góc nhìn về giáo dục “đạo đức – pháp luật - lối sống/ nếp sống” cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn trong các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Định hiện nay
Nguyễn Tuấn Thanh, Võ Nguyên Du
PDF Trích dẫn
Trang: 8-11
Một số giải pháp quản lý thiết bị dạy nghề tại các trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh Bình Định
Nguyễn Thành Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 12-15
Chính sách thống trị của đế quốc Ottoman ở bán đảo Balkan
Trần Thị Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 16-21
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử - văn hoá Dinh Độc Lập (tên thường gọi là Hội trường Thống Nhất)
Trịnh Thị Hòa, Nguyễn Thị Bội Uy
PDF Trích dẫn
Trang: 22-27
Những ý nghĩa của triết lý giáo dục Mỹ nửa cuối thế kỷ XX
Lê Văn Tùng
PDF Trích dẫn
Trang: 28-37
Ứng dụng video clip trong dạy học môn Nghe hiểu cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh
Lê Hồng Phương Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 38-44
Vùng đất và con người phương Nam trong truyện ngắn của một số nhà văn Nam Bộ giai đoạn 1954 – 1975
Nguyễn Ngọc Phú
PDF Trích dẫn
Trang: 45-53
Năm 2015, những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp dệt may Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Hải Châu
PDF Trích dẫn
Trang: 54-62
Lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp - Thực trạng và giải pháp
Nguyễn Hoàng Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 63-68
Phát triển năng lực thích nghi trí tuệ cho học sinh qua dạy học chủ đề tính thể tích khối chóp
Võ Xuân Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 69-73
Xây dựng và sử dụng bài tập phân hóa-nêu vấn đề chương amin, amino axit và protein môn Hóa học lớp 12
Trang Quang Vinh
PDF Trích dẫn
Trang: 83-88
Văn hoá giao tiếp công sở ở trường học - thực trạng và một số giải pháp
Trần Văn Thọ
PDF Trích dẫn
Trang: 113-116
Rèn luyện kỹ năng thực hành Hóa học cho sinh viên thông qua học phần thực hành Hóa học vô cơ
Đặng Thị Thu Liễu
PDF Trích dẫn
Trang: 117-120