Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động Báo chí in số 1794/GP-BTTTT ngày 01/10/2012; Đến ngày ngày 25/11/2022 Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử số 560/GP-BTTTT. Tạp chí được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số ISSN cho Tạp chí in (ISSN 0866-7675) và Tạp chí điện tử (eISSN 2815-567X)

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp là tạp chí học thuật đa ngành được xuất bản theo Giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí là diễn đàn cho các nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường và bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm công bố các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Từ năm 2023, Tạp chí được phép xuất bản 09 số định kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, gồm: 06 số chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (04 số tiếng Việt và 02 số tiếng Anh) và 03 số chuyên san Khoa học Tự nhiên (02 số tiếng Việt và 01 số tiếng Anh). Bên cạnh các số định kỳ đa ngành, đa lĩnh vực, Tạp chí cũng xuất bản các số đặc biệt theo đề nghị của các biên tập viên khách mời nhằm bảo trợ cho các hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Ngoài việc nhận đăng các bài báo nghiên cứu nguyên tác, Hội đồng biên tập Tạp chí cũng mời các nhà khoa học có uy tín viết các bài báo tổng quan để lược sử nghiên cứu trong chuyên ngành, hệ thống hóa những vấn đề đã được giải quyết và gợi ý những định hướng nghiên cứu tiếp theo cho chuyên ngành. Hội đồng biên tập Tạp chí rất mong nhận được sự hợp tác của các nhà khoa học, giảng viên, học viên trong và ngoài nước gửi bài báo đăng Tạp chí và tham gia bình duyệt các bài báo của Tạp chí.

Từ tháng 12 năm 2012 đến nay, Tạp chí đã xuất bản trên 70 số với hơn 1.200 bài báo. Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước chấp nhận đưa vào danh mục tạp chí được tính điểm công trình khoa học ở hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 gồm:

Ngành Giáo dục học: 0-0.75 điểm.

Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 0-0.5 điểm.

Ngành Toán học: 0-0.5 điểm.

Ngành Vật lý: 0-0.5 điểm.

- Ngành Kinh tế: 0-0.25 điểm.

Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp: 0-0.25 điểm.

Ngành Sinh học: 0-0.25 điểm.

- Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học: 0-0.25 điểm.

Liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao: 0-0.25 điểm.

Ngành Văn học: 0-0.25 điểm.

Hiện nay, các bài báo đăng trên Tạp chí được kết nối với các cơ sở dữ liệu như:  Crossref;  Google Scholar; ResearchGate; Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến - VJOL 

 

THỜI GIAN XUẤT BẢN CÁC SỐ ĐỊNH KỲ CỦA TẠP CHÍ (ÁP DỤNG TỪ NĂM 2023)

Số 1: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Việt) xuất bản trước ngày 15/02

Số 2: Chuyên san Khoa học Tự nhiên (Tiếng Việt) xuất bản trước ngày 15/3

Số 3: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Anh) xuất bản trước ngày 15/4

Số 4: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Việt) xuất bản trước ngày 15/6

Số 5: Chuyên san Khoa học Tự nhiên (Tiếng Anh) xuất bản trước ngày 15/7

Số 6: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Việt) xuất bản trước ngày 15/8

Số 7: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Anh) xuất bản trước ngày 15/10

Số 8: Chuyên san Khoa học Tự nhiên (Tiếng Việt) xuất bản trước ngày 15/11

Số 9: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Việt) xuất bản trước ngày 15/12