Ngày xuất bản: 25/08/2019

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mở rộng vốn từ trong dạy học Tập đọc, Chính tả lớp 4 ở các trường tiểu học thành phố Cà Mau theo hướng tích hợp liên môn
Hồ Huỳnh Phương Mai, Nguyễn Văn Bản
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ở Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng của Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Hoàng Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 8-12
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Đỗ Thị Thu Ba
PDF Trích dẫn
Trang: 13-17
Giáo dục giá trị lối sống cho học sinh lớp 5 ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Khánh Hào, Nguyễn Thuận Quý
PDF Trích dẫn
Trang: 18-25
Phân tích hiệu quả sản xuất sen tại huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
Cao Thanh Tờ, Dương Ngọc Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 26-34
Sử dụng phương pháp thang đo điểm tổng hợp kết hợp với phương pháp phân tích thứ bậc để đánh giá sự phát triển du lịch bền vững tại Phú Quốc
Nguyễn Vương
PDF Trích dẫn
Trang: 35-44
Cảm hứng “giải huyền thoại” trong truyện ngắn Bức thư gửi mẹ Âu Cơ của Y Ban
Phan Thị Thanh Thủy
PDF Trích dẫn
Trang: 45-54
Phù phiếm truyện với một vài vấn đề: du hành, trào phúng và bối cảnh
Nguyễn Bảo Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 55-60
Nghi lễ tống ôn - tống gió của người Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long
Trần Diễm Thùy
PDF Trích dẫn
Trang: 61-66
Đánh giá thực trạng tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai từ năm 2015 đến năm 2018
Hoàng Việt Trung, La Thị Kim Dung, Hoàng Thị Mỹ Linh
pdf Trích dẫn
Trang: 67-74
Chuyển đổi từ quản lý nhà nước đối với địa phương sang quản trị địa phương ở nước ta hiện nay
Nguyễn Thanh Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 75-81
Bàn về một số vấn đề có tính phương pháp luận trong chính sách kinh tế mới của V. I. Lênin
Trần Văn Thái
PDF Trích dẫn
Trang: 107-111
Nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong trường hợp thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Trương Thùy Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 112-120