Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần B: Khoa học Tự nhiên

Số 28, (10-2017)

Ngày xuất bản: 10/10/2017

Khoa học Tự nhiên

Khảo sát tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị lũy thừa
Nguyễn Hữu Tính, Ngô Tấn Phúc
PDF Trích dẫn
Trang: 61-64
Đặc điểm vi học và bước đầu khỏa sát thành phần hóa học thân cây Vọng cách (Premma serratifolia L., Verbenaceae) và lá Vông nem (Erythrina variegata L., Fabaceae)
Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Bá Quân, Nguyễn Thị Kim Huyền
PDF Trích dẫn
Trang: 65-68
Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ carboxymethyl cellulose đến khả năng sinh trưởng, tồn tại và kháng nấm của vi khuẩn Lactobacillus trên chủng nấm mốc Lasiodiplodia pseudotheobromae
Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Phan Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 69-76
Khảo sát ảnh hưởng của vi khuẩn nội sinh cây lúa đến sinh trưởng của một số giống lúa trồng phổ biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở giai đoạn mạ
Nguyễn Thị Pha, Trần Văn Bé Năm, Trần Đình Giỏi
PDF Trích dẫn
Trang: 77-83
Nghiên cứu tình hình bệnh hại và hiệu lực phòng trừ một số bệnh hại chính trên cây cao su ở thời kỳ kiến thiết cơ bản tại tỉnh Quảng Bình
Bùi Thị Thục Anh, Từ Minh Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 84-89
Một số hạn chế và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nuôi cá bè kết hợp với du lịch tại làng bè nuôi cá thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Công Tráng
PDF Trích dẫn
Trang: 90-96