Ngày xuất bản: 17/12/2015

Khoa học Tự nhiên

Thu nhận dịch chiết giàu anthocyanin từ đài hoa bụp giấm và ứng dụng để tạo màu cho kẹo dẻo
Trần Ái Lan, Phan Ngọc Hòa, Phạm Lê Diệu Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 72-78
Nước uống dinh dưỡng từ rong sụn Kappaphycus alvarezii
Trần Thị Ngọc Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 79-83
Khảo sát khả năng lên men acid lactic từ dịch thủy phân lõi ngô bằng enzyme VISCOZYME®L
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Dương Kim Ngọc, Mai Thị Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 84-89
Khảo sát ảnh hưởng của độ già thu hái đến chất lượng của quả dưa lưới ruột xanh Cucumis melo L. var. reticulatus trong thời gian bảo quản
Nguyễn Thị Thúy Liễu, Lê Sĩ Ngọc, Vũ Thị Hà Duyên, Phạm Thị Kim Oanh, Phạm Thị Hà Vân, Nguyễn Hoàng Thảo Ly
PDF Trích dẫn
Trang: 90-95
Một số phương pháp giải phương trình hàm
Nguyễn Thị Hoài Quyên
PDF Trích dẫn
Trang: 113-115
Ảnh hưởng của GA3 đến sự sinh trưởng và phát triển của cây đậu phộng (Arachis hypogaea L.)
Nguyễn Thị Bé Nhanh
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120