Ngày xuất bản: 30/10/2013

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đầu tư phát triển và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật hướng tới đào tạo đa ngành đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường Đại học Đồng Tháp
Hà Văn Sinh
PDF Trích dẫn
Trang: 3-13
Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 38-44
Một số giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
Lương Thanh Tân, Phan Đức Tồn
PDF Trích dẫn
Trang: 45-50
Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2006-2012, giải pháp nâng cao hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo
Nguyễn Hữu Gọn
PDF Trích dẫn
Trang: 51-62
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá một số kĩ năng sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp
Hồ Thị Thu Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 63-70
Hiệu quả của hoạt động cặp nhóm trong việc học kỹ năng nói tiếng Anh
Trần Thị Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 71-78
Những biến đổi trong tập tục thờ cúng Neak Ta của người Khmer (Nghiên cứu trường hợp ấp Kósla, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh)
Nguyễn Văn Lượm
PDF Trích dẫn
Trang: 79-84
Các chương trình và chính sách trợ giúp xã hội cho những nhóm xã hội yếu thế và dễ bị tổn thương
Trần Văn Luận
PDF Trích dẫn
Trang: 85-94
Một số biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Anh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk
Lữ Thị Hải Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 95-101
Thực trạng việc khai thác nguồn tài liệu tại Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên của sinh viên Trường Đại học Khoa học
Trần Thị Hồng
PDF Trích dẫn
Trang: 102-111
“Một cuốn sách ngày nay không còn được bàn luận”: Trần Đức Thảo, Jacques Derrida và Maurice Merleau-Ponty
Trần Quang Thái
PDF Trích dẫn
Trang: 112-120