Date Published: 30/10/2013

Social Sciences and Humanities Issue

Đầu tư phát triển và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật hướng tới đào tạo đa ngành đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường Đại học Đồng Tháp
Van Sinh Ha
PDF Cite
Page: 3-13
Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
Thi Tuyet Hanh Nguyen
PDF Cite
Page: 38-44
Một số giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
Thanh Tan Luong, Duc Ton Phan
PDF Cite
Page: 45-50
Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2006-2012, giải pháp nâng cao hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo
Huu Gon Nguyen
PDF Cite
Page: 51-62
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá một số kĩ năng sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp
Thi Thu Ha Ho
PDF Cite
Page: 63-70
Hiệu quả của hoạt động cặp nhóm trong việc học kỹ năng nói tiếng Anh
Thi Hien Tran
PDF Cite
Page: 71-78
Những biến đổi trong tập tục thờ cúng Neak Ta của người Khmer (Nghiên cứu trường hợp ấp Kósla, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh)
Van Luom Nguyen
PDF Cite
Page: 79-84
Các chương trình và chính sách trợ giúp xã hội cho những nhóm xã hội yếu thế và dễ bị tổn thương
Van Luan Tran
PDF Cite
Page: 85-94
Một số biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Anh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk
Thi Hai Yen Lu
PDF Cite
Page: 95-101
Thực trạng việc khai thác nguồn tài liệu tại Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên của sinh viên Trường Đại học Khoa học
Thi Hong Tran
PDF Cite
Page: 102-111
“Một cuốn sách ngày nay không còn được bàn luận”: Trần Đức Thảo, Jacques Derrida và Maurice Merleau-Ponty
Quang Thai Tran
PDF Cite
Page: 112-120