Ngày xuất bản: 14/02/2022

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phương pháp đường mức kết hợp với phần mềm Desmos trong việc định hướng lời giải cho bài toán bất đẳng thức
Phạm Thị Trân Châu, Võ Đức Thịnh, Ngô Thị Kim Yến, Trần Thuỵ Hoàng Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 3-11
Biện pháp tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học
Nguyễn Thị Trúc Minh, Nguyễn Thị Kiều
PDF Trích dẫn
Trang: 12-19
Sở thích và mức sẵn lòng chi trả của khách hàng cho dịch vụ giao hàng chặng cuối đối với mặt hàng tiêu dùng nhanh: Tiếp cận bằng phương pháp phân tích kết hợp
Đoàn Vinh Thăng
PDF Trích dẫn
Trang: 2028
Thực trạng và giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Trần Văn Điền, Tiêu Thanh Sang
PDF Trích dẫn
Trang: 29-39
Cải cách hành chính tại tỉnh Đồng Tháp và bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác
Trần Thị Vành Khuyên
PDF Trích dẫn
Trang: 40-46
Các vị thần linh trong thần thoại - biểu tượng cho sự phát triển của nền kinh tế Hy Lạp cổ đại (khoảng thiên niên kỷ III - thế kỷ IV TCN)
Lê Trương Ánh Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 47-53
Lễ tục truyền thống từ thai kỳ đến sơ sinh của người Khmer ở An Giang
Nguyễn Thị Hoàng Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 54-63
Cảm hứng hiện sinh trong sáng tác của Nguyễn Thị Thụy Vũ
Ngô Thị Diệm
PDF Trích dẫn
Trang: 64-72
Một số đặc điểm về ngữ âm trong thơ trên Báo Văn nghệ Đồng Tháp
Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Nguyễn Văn Bản
PDF Trích dẫn
Trang: 84-90
Lỗi và nguyên tắc sửa lỗi viết câu trong văn bản cho học sinh dân tộc Khmer ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
Mai Thị Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 91-99
Nghệ thuật xây dựng nhân vật của Gabriel Garcia Marquez qua một số tác phẩm tiêu biểu
Bùi Ngọc Trường Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 73-83
Hệ thống đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Trường hợp hệ thống QUIDAMTUR
Nguyễn Thị Thanh Nga
PDF Trích dẫn
Trang: 100-108
Nghiên cứu, vận dụng phương pháp quản lý trường hợp trong hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em lao động sớm từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi ở khu vực nông thôn
Lê Thị Hồng Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 109-120