Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tập 9, Số 2, 2020

Ngày xuất bản: 09/04/2020

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Huấn đức của Hồ Chí Minh: “Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào"
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 3-6
Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định theo Chuẩn chức danh nghề nghiệp
Võ Nguyên Du, Đặng Thị Thanh Thuý
PDF Trích dẫn
Trang: 7-14
Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - thực trạng và giải pháp
Nguyễn Thị Như Quyến
PDF Trích dẫn
Trang: 15-23
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khi học môn Cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp
Phạm Việt Thanh, Vi Quốc Huấn, Nguyễn Phước Vĩnh Kỷ
PDF Trích dẫn
Trang: 24-32
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tư sản người Việt ở Nam Kỳ (1919-1929)
Nguyễn Thế Hồng
PDF Trích dẫn
Trang: 33-41
Đám cưới truyền thống của người Khmer ở tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Hoàng Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 42-51
Biến đổi nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Nguyễn Phong Vũ
PDF Trích dẫn
Trang: 52-60
Đặc điểm truyền thuyết về các nhân vật là tay sai cho thực dân Pháp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đỗ Thị Hồng Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 61-67
Về một số khuynh hướng thẩm mỹ chính chi phối văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Hồ Thị Thanh Thuỷ
PDF Trích dẫn
Trang: 68-73
Đặc tính huyền thoại trong Cụ già với đôi cánh khổng lồ của Gabriel García Márquez
Lê Thị Thanh Trúc
PDF Trích dẫn
Trang: 74-82
Yếu tố xã hội của gia đình ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Trà Vinh
Nguyễn Huỳnh Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 83-91
Thực trạng và giải pháp phòng ngừa các tội xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Thị Khuyến
PDF Trích dẫn
Trang: 92-99
Tolerance in political ideology of Ho Chi Minh and its present value
Do Duy Tu
PDF Trích dẫn
Trang: 100-109
Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo trong đào tạo giáo viên hiện nay
Nguyễn Thị Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 110-120