Ngày xuất bản: 28/02/2019

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thiết kế các sản phẩm điện tử hỗ trợ hoạt động giáo dục phòng tránh bị xâm hại tình dục cho trẻ tiểu học
Đinh Văn Lộc, Phạm Thị Mỹ Duyên, Mai Thị Cúc, Nguyễn Hoàng An
PDF Trích dẫn
Trang: 3-9
Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong tổ chức hoạt động bảo vệ bầu không khí trong sạch cho học sinh lớp 4
Phạm Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Tường Vi
PDF Trích dẫn
Trang: 10-16
Xây dựng và kiến tạo văn hóa học đường - từ nhận thức đến hiện thực
Phạm Văn Khanh
PDF Trích dẫn
Trang: 17-20
Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ ở Trường Đại học Kiên Giang
Trần Thị Ánh
PDF Trích dẫn
Trang: 21-26
Đặc điểm giọng hát sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học An Giang
Trần Đình Lộc
PDF Trích dẫn
Trang: 27-32
Thực trạng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
Nguyễn Toàn Năng
PDF Trích dẫn
Trang: 33-35
Đấu tranh bảo vệ căn cứ địa cách mạng ở Trung Trung Bộ trong kháng chiến chống Mỹ (1961-1965)
Trần Thúy Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 41-47
Tang lễ của người Khmer theo Phật giáo Nam tông ở tỉnh An Giang hiện nay
Nguyễn Thị Hoàng Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 48-56
Đặc điểm truyền thuyết địa danh có liên quan đến những sự kiện lịch sử và nhân vật có công chống giặc ngoại xâm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đỗ Thị Hồng Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 57-65
Biểu tượng đất trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell
Nguyễn Thị Tuyết
PDF Trích dẫn
Trang: 66-71
Nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở huyện An Phú, tỉnh An Giang
Lê Thị Hồng Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 72-81