Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 34, (10-2018)

Ngày xuất bản: 10/10/2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Quản lý đội ngũ cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp
Phạm Trọng Nhân
PDF Trích dẫn
Trang: 3-8
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Phạm Quốc Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 9-13
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
Vũ Thị Loan
PDF Trích dẫn
Trang: 14-17
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên nội trú Trường Cao đẳng Cần Thơ
Lê Thuỷ Tiên
PDF Trích dẫn
Trang: 18-22
Chính sách của Liên Xô đối với Bắc Triều Tiên (1945 - 1948)
Lê Phụng Hoàng
PDF Trích dẫn
Trang: 23-30
Cuộc chiến tranh Schleswig-Holstein năm 1864 trong quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX
Nguyễn Mậu Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 31-34
Chiến lược phát triển bền vững làng nghề truyền thống sản xuất bột gạo Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Minh Triết
PDF Trích dẫn
Trang: 35-44
Đặc điểm truyện đồng thoại Võ Quảng
Phạm Thị Minh Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 45-50
Ngôn ngữ thân thể trong truyện ngắn của một số nhà văn nữ
Trương Thị Thu Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 51-58
Biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công việc cho đội ngũ giảng viên cố vấn học tập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Nguyễn Thị Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 73-80
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tiếng Anh ở bậc đại học
Huỳnh Tấn Hội
PDF Trích dẫn
Trang: 81-87
Phát triển chương trình đào tạo tiếng Anh theo hướng tiếp cận chuẩn năng lực tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Vũ Kiều Hạnh, Hoàng Thị Cương
PDF Trích dẫn
Trang: 88-93
Không gian nghệ thuật trong Hồng Đức Quốc âm thi tập
Phạm Phi Na
PDF Trích dẫn
Trang: 94-97
Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh
Lê Đức Thọ
PDF Trích dẫn
Trang: 98-102
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Giải pháp góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Hồng Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 103-109
Khôi phục và phát triển làng nghề bánh tráng xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Lê Thị Thanh Yến, Trang Thị Trân Châu
PDF Trích dẫn
Trang: 110-114
Hiệu quả của phương pháp vòng tròn trong giải bài toán dao động và sóng cơ học
Đồng Thị Kim Phượng, Nguyễn Văn Mện
PDF Trích dẫn
Trang: 115-120