Ngày xuất bản: 31/08/2016

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Thanh Sang
PDF Trích dẫn
Trang: 3-6
Một số biện pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực thông qua dạy học môn Phương pháp dạy học toán tại Trường Đại học Đồng Tháp
Lê Xuân Trường
PDF Trích dẫn
Trang: 7-13
Bước đầu hình thành năng lực giảng dạy thực hành cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học
Đặng Thị Thu Liễu
PDF Trích dẫn
Trang: 14-16
Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học tiếng Việt ở tiểu học nhằm phát triển năng lực nghe, nói, đọc, viết cho học sinh
Lê Sao Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 17-23
Thực trạng lo âu và các hình thức ứng phó của học sinh trung học phổ thông
Nguyễn Thanh Tâm, Vũ Minh Phượng, Đoàn Thị Diên, Trần Văn Công
PDF Trích dẫn
Trang: 24-30
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng hoa - kiểng Sa Đéc
Đỗ Nhựt Linh, Hồ Thị Khánh Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 31-36
Nghiên cứu ý định sử dụng thẻ thanh toán của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh - áp dụng lý thuyết thống nhất việc chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT)
Bùi Ngọc Toản
PDF Trích dẫn
Trang: 37-43
Nhận diện liên kết đảng chính trị - nhóm lợi ích trong nền chính trị Anh hiện đại
Phan Duy Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 44-48
Tuyết Giang Phu Tử: Nhân cách văn hoá lớn - bậc sư biểu lỗi lạc
Nguyễn Công Lý
PDF Trích dẫn
Trang: 49-54
Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại - nhìn chung về thành tựu
Lê Thị Thu Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 55-59
Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở Viện Khoa học sự sống thuộc Đại học Thái Nguyên
Trần Thị Hồng
PDF Trích dẫn
Trang: 60-66
Nghiên cứu vấn đề đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với phát triển Dạy nghề ở nước ta hiện nay
Phạm Anh Tuân, Ngô Việt Cường, Phạm Duy Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 67-71
Tác động của dự án khám phá nghề nghiệp đối với sự thay đổi về kiến thức và phẩm chất của sinh viên
Nguyễn Thị Chi
PDF Trích dẫn
Trang: 109-115
Lịch sử tiếp nhận lý thuyết Phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam
Nguyễn Trọng Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120