Ngày xuất bản: 10/12/2022

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Designing and organizing STEM education: “Dry hand sanitizer” topic by model 5E in grade 11 organic chemistry
Tran Thi Ngoc Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 3-11
Sử dụng trò chơi trong dạy học môn Hóa học 10, phần Hóa học Đại cương
Võ Thuỷ Tiên , Lê Nguyễn Như Quỳnh, Lý Huy Hoàng
PDF Trích dẫn
Trang: 12-19
Đo lường mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo viên: Một nghiên cứu dựa trên phản hồi của nhà sử dụng lao động
Nguyễn Văn Cảnh
PDF Trích dẫn
Trang: 20-32
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao tại Trường Đại học Đồng Tháp
La Văn Liêm, Nguyễn Hoàng Lâm Em, Ngô Trần Thúc Bảo
PDF Trích dẫn
Trang: 33-40
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi nghề và tìm việc làm thêm của người lao động nông thôn ở huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang
Dương Ngọc Thành, Lê Thi Như Cành
PDF Trích dẫn
Trang: 41-53
Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn điểm đến du lịch Huế của du khách Đà Nẵng
Phan Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Thanh Nga, Trần Thị Việt Hoàn
PDF Trích dẫn
Trang: 54-66
Vai trò của Óc eo trong diễn trình lịch sử Phù Nam
Lê Trương Ánh Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 67-75
Hình tượng con người trong tiểu thuyết về chiến tranh biên giới Tây Nam nhìn từ lý thuyết phân tâm học
Phạm Khánh Duy
PDF Trích dẫn
Trang: 76-86
Vai trò, phẩm chất và năng lực của giáo viên trong dạy - học trực tuyến
Cái Thị Lê Nương, Thai Sắc
PDF Trích dẫn
Trang: 87-93
Đánh giá sự hài lòng của người học đối với hình thức học tập trực tuyến tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Nguyễn Bích Như, Nguyễn Bích Trâm, Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 94-101
Một số giải pháp xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch Đồng Tháp trong xu thế hội nhập
Võ Nguyên Thông, Lê Thị Thanh Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 102-114
Hình tượng áo dài trong hội họa Việt Nam
Nguyễn Thị Kim Ngân
PDF Trích dẫn
Trang: 115-120