Ngày xuất bản: 26/06/2016

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông theo trường học trực tuyến
Nguyễn Thị Chúc, Phùng Thị Hằng, Trần Tuấn Long
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Phát triển năng lực học sinh thông qua việc sử dụng phương tiện dạy học trong chương trình Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học
Dương Huy Cẩn, Ngô Minh Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 8-11
Xây dựng phương pháp học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Huỳnh Mộng Tuyền
PDF Trích dẫn
Trang: 12-1
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Nguyễn Văn Đoàn
PDF Trích dẫn
Trang: 19-21
Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò tư vấn tâm lý cho sinh viên của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Thị Xuân Đài, Nguyễn Hoàng Minh Trí
PDF Trích dẫn
Trang: 22-26
Ba thuật toán giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỷ bằng cách thêm bớt biểu thức liên hợp
Phạm Quốc Phong
PDF Trích dẫn
Trang: 27-34
Vận dụng mô hình IPA để đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Huỳnh Văn Thái
PDF Trích dẫn
Trang: 35-42
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Nguyễn Thị Bích Thuận, Lê Minh Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 43-48
Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hungary
Nguyễn Thị Hồng
PDF Trích dẫn
Trang: 49-55
Đi tìm điểm độc đáo trong bản dịch “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Phạm Mạnh Hùng ở phương diện biện pháp tu từ
Nguyễn Quang Hùng, Phạm Thị Kim Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 56-62
Thực trạng hoạt động giám sát ngân hàng ở Việt Nam
Phan Diên Vỹ, Phan Thị Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 94-101
Phát triển du lịch làng nghề tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Minh Triết
PDF Trích dẫn
Trang: 102-109
Những vấn đề tồn tại trong sản xuất thanh long ở tỉnh Long An và các giải pháp phát triển bền vững
Nguyễn Tuân, Nguyễn Thị Như Ý
PDF Trích dẫn
Trang: 110-114