Ngày xuất bản: 20/10/2014

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Văn Đệ, Phạm Minh Giản, Nguyễn Văn Bản
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Một số giải pháp cơ bản đào tạo người lao động đáp ứng nhu cầu xã hội tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay
Trương Quang Khải, Phạm Ngọc Hòa
PDF Trích dẫn
Trang: 82-86
Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo giáo viên mầm non ở Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Trần Hiếu, Nguyễn Thị Thu Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 8-15
Thực trạng giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Phan Thị Tố Oanh, Nguyễn Hữu Bách
PDF Trích dẫn
Trang: 16-22
Quản lý công tác giáo dục đạo đức thể thao cho vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội
Đỗ Thị Thu Hương, Trần Khánh Đức
PDF Trích dẫn
Trang: 23-31
Một số giải pháp quản lý hợp tác đào tạo giữa các trường trung cấp nghề với doanh nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
Huỳnh Quang Huy, Thái Văn Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 32-38
Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Trương Quyết Thắng, Phùng Đình Mẫn
PDF Trích dẫn
Trang: 39-46
Thực trạng và giải pháp cho hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp của sinh viên sư phạm kỹ thuật tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Phan Long, N Minh Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 47-53
Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Hoàng Thị Doan, Trần Thị Kim Phượng, Lê Thị Hồng Dung, Bùi Thị Thúy Hiền, Trần Thị Bích Nhân
PDF Trích dẫn
Trang: 54-61
Biện pháp hình thành thói quen tự vệ sinh thân thể cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi ở trường mầm non tỉnh Đồng Tháp
Ngô Thị Bình An
PDF Trích dẫn
Trang: 62-65
Giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của thành phố Cần Thơ
Huỳnh Thanh Nhã
PDF Trích dẫn
Trang: 66-71
Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá trình độ chuyên môn của nam sinh viên chuyên sâu bóng bàn chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tô Thái Hà, Lê Thiết Can, Nguyễn Tiên Tiến
PDF Trích dẫn
Trang: 72-75
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội vào việc xây dựng chính sách xã hội ở nước ta hiện nay
Trần Quang Thái, Nguyễn Công Lập
PDF Trích dẫn
Trang: 76-81
Bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội dân gian trên địa bà tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Song Thương, Nguyễn Thanh Vũ
PDF Trích dẫn
Trang: 87-90
Kịch hoá nhân vật trong truyện ngắn thời kì đầu của A.Chekhov
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 91-95
Con người anh hùng trong truyện và ký của Nguyễn Thi
Trần Văn Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120