Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 12 (4-2015)

Ngày xuất bản: 15/04/2015

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nghiên cứu chức năng và năng lực của hiệu trưởng trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay
Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phan Hồng Phúc
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Năng lực nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay
Võ Nguyên Du
PDF Trích dẫn
Trang: 8-12
Biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Phan Anh Hùng, Phùng Đình Mẫn
PDF Trích dẫn
Trang: 13-16
Phương pháp thu thập và xử lý thông tin học tập của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp
Huỳnh Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 17-24
Nghiên cứu ứng dụng các bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật di chuyển cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông Trường Đại học Đồng Tháp
Phạm Việt Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 25-30
Thời gian trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975
Hồ Thị Thu Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 31-38
Lời đối thoại và độc thoại nội tâm của nhân vật trong truyện ngắn Trang Thế Hy
Nguyễn Phan Phương Uyên
PDF Trích dẫn
Trang: 39-46
Giáo dục công tác xã hội theo chuẩn đầu ra
Kiều Văn Tu
PDF Trích dẫn
Trang: 47-52
Bồi dưỡng kiến thức về biến đổi sinh lý tuổi dậy thì và an toàn tình dục cho học sinh trung học cơ sở (Qua khảo sát tại Trường Trung học cơ sở Thống Linh, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Trần Kim Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 53-58
Giá trị lịch sử - văn hóa của nghệ thuật kiến trúc dân gian Đồng Tháp
Dương Thị Ngọc Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 59-64
Vai trò của Phật giáo Nam tông với đời sống của người Khmer Nam bộ
Hoàng Thị Quyên
PDF Trích dẫn
Trang: 65069
Cấu trúc nội dung văn bản quảng cáo của các trường đại học trong và ngoài nước
Võ Phan Thu Ngân
PDF Trích dẫn
Trang: 70-76
Quản lý khoa học và công nghệ ở trường đại học
Nguyễn Hữu Gọn
PDF Trích dẫn
Trang: 99-105
Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Phan Xuân Cường
PDF Trích dẫn
Trang: 106-109
Vận dụng luận điểm của C. Mác – V. Lê nin về vấn đề ruộng đất và sở hữu ruộng đất trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
Hồ Xuân Quang, Hoàng Việt Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 110-114