Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 19 (4-2016)

Ngày xuất bản: 17/04/2016

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đọc nội dung “Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục đi trước thời đại” của Trần Văn Nhung: những cộng hưởng và liên tưởng
Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Văn Đệ, Phạm Minh Giản
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Biện pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, thông qua dạy học bộ môn Tiếng việt - Văn học và Phương pháp dạy học
Nguyễn Văn Bản
PDF Trích dẫn
Trang: 8-13
Giải pháp đổi mới công tác quản lý dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở các tỉnh khu vực Nam Bộ
Ngô Minh Oanh
PDF Trích dẫn
Trang: 14-19
Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay
Trương Quốc Lâm, Phùng Đình Mẫn
PDF Trích dẫn
Trang: 20-24
Phát triển nguồn lực đảm bảo thực hiện truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ
Nguyễn Diệu Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 25-28
Sự biến đổi thể lực chuyên môn của nam sinh viên lớp chuyên sâu cầu lông Trường Đại học Đồng Tháp sau khi học xong môn học Cầu lông nâng cao 1
Phạm Việt Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 29-32
Khảo sát đặc trưng cú pháp và từ vựng của diễn ngôn phần mở đầu luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh thực hiện tại Việt Nam và Úc
Trần Thị Ngọc Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 33-36
Kiểm định sự tồn tại hành vi bầy đàn của nhà đầu tư trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trịnh Anh Khoa
PDF Trích dẫn
Trang: 37-40
Giải pháp tháo dỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thu Thuỷ, Đỗ Thị Hoà Nhã, Phùng Trần Mỹ Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 41-45
Cảm hứng cuộc sống và con người trong văn xuôi Đoàn Giỏi
Nguyễn Văn Nghiêm
PDF Trích dẫn
Trang: 46-54
Balzac và Cô Bé Thợ May Trung Hoa của Đới Tư Kiệt dưới góc nhìn phê bình xã hội học
Trần Thị Thanh Nguyên
PDF Trích dẫn
Trang: 55-60
Biểu tượng "chim" trong ca dao dân ca Nam Bộ
Đào Duy Tùng
PDF Trích dẫn
Trang: 61-66
Vận dụng mô hình dự toán trên cơ sở hoạt động vào kế toán khu vực công tại Việt Nam
Phạm Quang Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 96-100
Tổng quan các nghiên cứu về xã hội dân sự tại Việt Nam
Phan Thị Thuỳ Trâm
PDF Trích dẫn
Trang: 101-108
Giá trị đặc sắc của nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam
Châu Hoàng Trọng
PDF Trích dẫn
Trang: 109-115