Ngày xuất bản: 11/08/2022

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Những ý tưởng thúc đẩy thế hệ trẻ hướng nghiệp, lập nghiệp, thành nghiệp
Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm, Phạm Minh Châu
PDF Trích dẫn
Trang: 3-9
Tổng quan nghiên cứu về các mô hình cố vấn học tập trên thế giới và ở Việt Nam
Cao Dao Thép, Trần Văn Đạt
PDF Trích dẫn
Trang: 10-14
Hoạt động của cố vấn học tập trong các cơ sở giáo dục đại học ở vùng Nam Bộ và đề xuất các tiêu chí đánh giá
Phan Trọng Nam, Phạm Minh Giản, Võ Phượng Vy
PDF Trích dẫn
Trang: 15-20
Quản lý đào tạo nghề theo hướng đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay
Nguyễn Xuân Tạo
PDF Trích dẫn
Trang: 21-32
Quy trình xây dựng một số bất đẳng thức từ các hàm lồi
Phạm Thị Trân Châu, Võ Đức Thịnh, Ngô Thị Kim Yến, Trần Thuỵ Hoàng Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 33-40
Kết hợp xây dựng câu chuyện và trò chơi toán học trong dạy học môn Toán lớp 3, 4
Nguyễn Quang Hùng, Hứa Mỹ Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 41-50
Phát triển blockchain doanh nghiệp, kinh nghiệm từ Trung Quốc
Nguyễn Quốc Khánh, Huỳnh Thanh Chiến
PDF Trích dẫn
Trang: 51-61
Giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Trường Đại học Quảng Nam và các doanh nghiệp du lịch
Hồ Thị Thanh Ly, Trần Văn Anh, Bùi Thị Tiến
PDF Trích dẫn
Trang: 62-72
Giới thiệu những văn bản chiếu, chỉ và chế phong ban cho Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1767 - 1823)
Đỗ Thị Hà Thơ
PDF Trích dẫn
Trang: 73-79
Trang phục của tín đồ đạo Bửu Sơn Kỳ Hương từ góc nhìn văn hóa – xã hội và môi trường tự nhiên
Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 80-87
Đánh giá thể lực và kỹ thuật của nam sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp thông qua học phần Vovinam
Hồ Thanh Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 88-97
Tích hợp thuyết nữ quyền vào dạy học đại học, giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam
Trần Thanh Hương
PDF Trích dẫn
Trang: 98-104
Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên tiếng Anh tiểu học, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
Trần Tấn Lộc
PDF Trích dẫn
Trang: 105-111
Thực trạng và giải pháp về giáo dục phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp qua học phần công tác quốc phòng và an ninh
Trương Văn Lợi
PDF Trích dẫn
Trang: 112-120