Ngày xuất bản: 27/02/2014

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Kinh nghiệm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của một số nước trên thế giới và vận dụng ở Việt Nam
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phạm Minh Giản
PDF Trích dẫn
Trang: 3-9
Hướng dẫn sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp tự học môn Giáo dục học đại cương bằng câu hỏi
Nguyễn Thị Ngọc Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 47-53
Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Thị Nguyệt Châu
PDF Trích dẫn
Trang: 54-66
Điểm nhìn trần thuật trong Tám triều vua Lý của Hoàng Quốc Hải
Lê Thị Thu Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 79-86
Khó khăn tâm lý trong quá trình học tập ở lưu học sinh nước ngoài đang học đại học ở Thừa Thiên Huế
Đồng Văn Toàn
PDF Trích dẫn
Trang: 87-98
Thực trạng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong đào tạo theo tín chỉ
Trần Kim Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 99-106
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Thủ công và Kỹ thuật ở bậc tiểu học, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Mỹ Trà
PDF Trích dẫn
Trang: 107-111
Nét đặc trưng du lịch Đồng Tháp Mười mùa nước nổi
Trần Thanh Thảo Uyên
PDF Trích dẫn
Trang: 112-120