Date Published: 27/02/2014

Social Sciences and Humanities Issue

Kinh nghiệm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của một số nước trên thế giới và vận dụng ở Việt Nam
Thi Tuyet Hanh Nguyen, Minh Gian Pham
PDF Cite
Page: 3-9
Hướng dẫn sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp tự học môn Giáo dục học đại cương bằng câu hỏi
Thi Ngoc Ha Nguyen
PDF Cite
Page: 47-53
Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Thi Nguyet Chau Nguyen
PDF Cite
Page: 54-66
Điểm nhìn trần thuật trong Tám triều vua Lý của Hoàng Quốc Hải
Thi Thu Trang Le
PDF Cite
Page: 79-86
Khó khăn tâm lý trong quá trình học tập ở lưu học sinh nước ngoài đang học đại học ở Thừa Thiên Huế
Van Toan Dong
PDF Cite
Page: 87-98
Thực trạng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong đào tạo theo tín chỉ
Kim Ngoc Tran
PDF Cite
Page: 99-106
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Thủ công và Kỹ thuật ở bậc tiểu học, tỉnh Đồng Tháp
Thi My Tra Le
PDF Cite
Page: 107-111
Nét đặc trưng du lịch Đồng Tháp Mười mùa nước nổi
Thanh Thao Uyen Tran
PDF Cite
Page: 112-120